Get Price
  1. Home
  2. > Blog Detail

Bạn tình ơi ví dầu đã xa nhau rồi

[L Mỹ Hưng]Bạn l ng ơi, v dầu dẫu xa nhau rồi D ng s ng lững lờ tr i con đ s ng đưa xa bờ Tại v ai m duy n lỡ n i nhiều cũng th i Ai đ qu n ta m cớ sao ta c n thương Tr ch ai qu n t nh bao năm chạy theo duy n mới Lỡ y u thường người n n giờ dang dỡ đời nhau

Relate Blog
toTop
Click avatar to contact us